EXCHANGE PLAN

Copyright © EXCHANGE PLAN, s.r.o.

KONTAKT

Ak máte pre našu spoločnosť obchodnú ponuku súvisiacu s výkonom je možné sa na nás obrátiť na jeden z nižšie uvedených kontaktov.
 

e-mailová adresa:

info@exchangeplan.sk
 

korešpondenčná adresa:

EXCHANGE PLAN, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 09 Bratislava
IČO: 45 718 539
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 68214/B