EXCHANGE PLAN

Copyright © EXCHANGE PLAN, s.r.o.

PROFIL

Spoločnosť EXCHANGE PLAN je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave. Zápisom do obchodného registra bola založená 22. októbra 2010 bratislavskou investičnou firmou Across Investment Management, a.s..

Okamžite po založení naviazala úspešnú spoluprácu s investičnými spoločnosťami z Veľkej Británie a USA zamerané na obchod s pohľadávkami, ktoré mali záujem pôsobiť v stredo a východoeurópskom regióne. Koncom roka 2010 sa jej podarilo aj napriek obtiažnym rokovaniam uzatvoriť prvé obchodné prípady a to v hodnote rádovo niekoľko desiatok miliónov eur.

Vo februári 2011 bola naša spoločnosť úspešne prevzatá londýnskou investičnou skupinou L & P Ltd (bližšie informácie o spoločnosti na www.laurenceandpartners.com), ktorá túto svoju akvizíciu vidí ako strategický krok, ktorý jej umožní rýchlo a efektívne rozvinúť svoje aktivity práve pre trhy strednej a východnej Európy. Pre spoločnosť Exchange plan, s.r.o. mala táto zmena majiteľa veľmi pozitívny dopad a to v možnosti okamžitého a priameho prístupu k zahraničným trhom a financovaniu.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti EXCHANGE PLAN, s.r.o. patrí nákup, predaj a správa pohľadávok v rámci krajín strednej Európy, okrem Slovenska sú to predovšetkým štáty ako Poľsko, Maďarsko a Česká republika. V rámci našej činnosti spolupracujeme s poprednými poradenskými spoločnosťami, advokatskými kanceláriami, auditormi a v neposlednom rade aj najväčšími exekútorskými úradmi.

Ako potvrdenie dobrého smerovania a zároveň vieru v budúcu prosperitu a stabilné výnosy pristúpil nový majiteľ v marci roku 2011 k zvýšeniu základného kapitálu o 12,495 mil. €, tj. na základné imanie vo výške 12,5 mil. €.